Bălăușeri

Anunț (post vacant – consilier personal al primarului)

Prin prezenta vă informăm cu privire la demararea procedurii de organizare şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea unei funcţii contractuale din structura aparatului de specialitate al primarului – consilier personal al primarului în zilele de 05-10 septembrie 2019.
Condiţii specifice:
– studii superioare absolvite cu diplomă de licență
– se solicită vechime de 1 an in specialitatea studiilor necesare ocupării functiei publice

Condiţiile de desfăşurare a concursului:
Concursul se va desfăşura la sediul Comunei Bălăuşeri,nr.42, judeţul Mureş.
Proba scrisă se va desfăşura în data de 05 septembrie 2019 ora 10,00
Interviul va avea loc în data de 10 septembrie 2019 ora 10.00
Data până la care se pot depune dosarele : 26 august 2019
Relatii suplimentare la balauseri@cjmures.ro sau la Tel. 0265-764.112