Bălăușeri

Cerere – fose septice

Conform criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, aprobate prin HG nr. 714/2022: – persoanele fizice și juridice, proprietari ai spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în cel mai scurt timp posibil în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Primăriei Comunei Bălăușeri – Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului (art.11 alin.(2)). – Intervalele de vidanjare pentru bazinele de colectare și intervalele de preluare a nămolului de la sistemele de epurare vor fi declarate în vederea înscrierii în registru (art. 15 alin. (2)). – Nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei. – Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de actul normativ se fac de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu și al Inspecției Apelor din cadrul autorității de gospodărire a apelor. Puteţi depune personal la sediul Primăriei sau completate şi trimise prin mail la adresa balauseri@cjmures.ro. Persoane de contact: Bartalus Adrienn, Turi Cristiana.