Bălăușeri

ANUNT Prelungire termen pentru plata impozitelor și taxelor

Vă aducem la cunostintă că s-a prelungit cu trei luni, respectiv până la 30 iunie 2016, termenul până la care contribuabilii pot plăti impozitul/taxa pe clădiri, pe teren si pe mijloacele de transport şi pot beneficia astfel de bonificaţia stabilită de către consiliile locale pentru plata integrală a acestor obligaţii.