Bălăușeri

Campania APIA 2015

A început campania 2015 pentru depunerea dosarelor la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Fermierii sunt așteptați la Primăria Comunei Bălăușeri pentru eliberarea adeverințelor.

Fermierii trebuie să aibă asupra lor următoarele documente:

Cei care au avut depus dosar și in campania 2014:

 • Copie buletin
 • Extras de cont
 • Tabel centralizator al documentelor doveditoare ale utilizării legale a terenului și pentru identificare fără echivoc a parcelelor agricole utilizate (formular)
 • Declarație pe propria răspundere solicitant subvenții la APIA, Campania 2015 (formular)
 • Copie titlu de proprietate (după caz)
 • Extras de carte funciară (după caz)
 • Contract de arendă (după caz)
 • Contract de comodat (după caz)
 • Contract ce concesiune (după caz)

Cei care vor să depună dosar nou:

 • Copie buletin
 • Extras de cont

Fermierii trebuie să depună dosarul complet la APIA Sighișoara.