Bălăușeri

Anunț declarație de impunere pentru clădiri nerezidențiale

ANUNȚ DECLARAȚIE DE IMPUNERE PENTRU CLĂDIRI NEREZIDENȚIALE

Vă informăm că persoanele fizice conform prevederilor: Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal actualizat, HG 159/2016, OUG 8/2016, care la data 31.12.2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă ( utilizate atât ca locuinţă cât şi ca sediu social) au obligaţia să depună o declaraţie de impunere privind destinaţia clădirii la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află clădirea în vederea determinării impozitului.

Impozitul se calculează în condiţiile legii luând în considerare:

  • Valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare, întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă
  • Valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anterior anului de referinţă
  • Valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anterior anului de referinţă.

Dacă valoarea clădirii nu poate fi calculată asupra uneia dintre aceste trei valori, cota de impozit va fi de 2% şi se va aplica asupra valorii impozabile calculate ca pentru cladiri rezidenţiale.

Termenul de depunere a declaraţiei fiscale este de 31.05.2016.