Bălăușeri

Anunț – mecanismul de plafonare și compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice și a gazului natural

Prin Radiograma nr. 790993/23.02.2022 Ministerul Afacerilor Interne ne-a transmis solicitarea Cancelariei Prim-ministrului referitoare la mecanismul de plafonare și compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice și a gazului natural.
Toate entitățile care au dreptul de a beneficia de măsurile de compensare și plafonare, sunt rugați să completeze cererea anexată și să transmită către furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale.