Bălăușeri

ANUNT Apel pentru depunere de proiecte

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect în cadrul „Programului de sprijinire a sportului, culturii, tineretului din com Balauseri pe anul 2015”

Autoritatea finanțatoare:

COMUNA BĂLĂUŞERI

Bălăuşeri, telefon/fax 0265-763.772, cod fiscal 4322416,

reprezentată prin SAGYEBO ISTVAN, funcţia Primar

Denumirea programului:

„Programului de sprijinire a sportului, culturii, tineretului din Comuna Balauseri pe anul 2015.”

Scopul programului: sprijinirea si stimularea activitătilor asociatiilor din com Balauseri, care îsi desfăsoară activităti si actiuni de interes sau caracter local area sportului pentru sănătate, educaţie, recreere, ca parte integrantă a modului de viaţă, în vederea menţinerii sănătăţii a individului şi societăţii.

Suma disponibilă: 44.000 lei conform HCL nr.08 din 11.02.2015

Durata derulării proiectului: anul 2015 aprilie – decembrie

Solicitanţii vor putea depune cererile în acest sens la registratura Primariei Comunei Balauseri, până la data de 01 aprilie 2015 conform acestui Regulament.

Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare constituită prin dispozitia primarului.

Comisia de evaluare şi selecţionare va comunica rezultatul în scris la încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare.