Bălăușeri

Licitație masă lemnoasă

Primăria Comunei Bălăuşeri valorifică prin licitaţie publică prin preselecţie conform HCL nr.3 / 2014 o cantitate de 69 mc masă lemnoasă tratament, tăieri in aliniamentul DC61 – plopi.

Data licitaţiei: 24 februarie 2014, ora 10.00.

Depunerea documentaţiei in vederea preselecţiei se va face până in data de 17.02.2014 ora 10.00.

Caietul de sarcini se poate descărca AICI, sau se poate procura de la secretarul comunei Bălăuşeri.