Bălăușeri

Post vacant – Guard

Prin prezenta vă informăm cu privire la demararea procedurii de organizare şi desfăşurarea examenului de ocuparea postului contractual de GUARD din structura compartimentului intretinere.

Condiţii specifice:

Opt clase absolvite

Constituie avantaj:

Permis de conducere categoria B. Domiciliul stabil in Com. Bălăuşeri

Dosarul de concurs va contine:

  • Cerere
  • Curriculum vitae
  • Copie C.I / B.I
  • Foaia matricolă
  • Cazier judiciar
  • Adeverintă medicală de la medicul de familie
  • Recomandare de la ultimul loc de muncă

Bibliografie:

  • Ordinul Ministerului sănătăţii nr.1955/ 1995
  • Ordinul Ministerului sănătăţii nr. 185/2003
  • Ordinul Ministerului sănătăţii nr. 536/1997

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Concursul se va desfăşura la sediul Comunei Bălăuşeri, nr.42, judeţul Mureş.

Proba scrisă (test grila) si interviul se va desfăşura în data de 29 decembrie 2014 ora 12,00 -13.00

Data până la care se pot depune dosarele: 16.12.2014