Bălăușeri

ANUNT Programul de sprijinire a sportului, culturii și tineretului

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect în cadrul „Programului de sprijinire a sportului, culturii, tineretului din com Balauseri pe anul 2014 sesiunea II.’’

Autoritatea finantatoare: COMUNA BĂLĂUŞERI, adresă Bălăuşeri, telefon/fax 0265-763.772, cod fiscal 4322416, reprezentată prin SAGYEBO ISTVAN, funcţia Primar

Denumirea programului: „Programului de sprijinire a sportului, culturii, tineretului din Comuna Balauseri pe anul 2014 sesiunea II.”

Scopul programului: sprijinirea si stimularea activitătilor asociatiilor din com Balauseri, care îsi desfăsoară activităti si actiuni de interes sau caracter local area sportului pentru sănătate, educaţie, recreere, ca parte integrantă a modului de viaţă, în vederea menţinerii sănătăţii a individului şi societăţii.

  • Suma disponibilă: 6400 lei conform HCL nr.19 din 26.06.2014
  • Durata derulării proiectului: anul 2014 august – decembrie
  • Solicitanţii vor putea depune cererile în acest sens la registratura Primariei Comunei Balauseri, până la data de 29 iulie 2014 conform Regulamentului anexat.
  • Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare constituită prin dispozitia primarului.
  • Comisia de evaluare şi selecţionare va comunica, rezultatul în scris la încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare

Ghidul solicitantului il puteti descarca aici.