Bălăușeri

Comisii de specialitate

1. Comisia pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului șu urbanism:

 • Szabó Csaba
 • Koncz Csaba
 • Mateș Dorin
 • Balázs Romeó
 • Molnár-Fekete Ferenc

2. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecția socială, protecția copilului:

 • Székely Ella
 • Csipán Atila
 • Fodor Árpád
 • Molnár-Fekete Ferenc
 • Kovács Tibor

3. Comisia juridică și de disciplină,protecția mediului și turism:

 • Nicola-Marinel Ioan
 • Koncz András
 • Balázs Jenő Domokos
 • Mateș Dorin