Bălăușeri

d. Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ