Bălăușeri

Membrii Consiliului

1. Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism

 • Menyhárt-Csegzi Botond – președinte
 • Tocaci-Kabai Dan Florin – secretar
 • Trif Mirel
 • Koncz Csaba
 • Balázs Romeo

2. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială protecţia copilului

 • Máté Hajnalka – președinte
 • Csipán Attila – secretar
 • Fodor Árpád
 • Kabai Albert
 • Kovács Tibor

3. Comisia juridică şi de disciplină protecţia mediului şi turism

 • Mateș Dorin – președinte
 • Koncz András – secretar
 • Cseh András János
 • Csiki Emil
 • Dumitru Teodor