Bălăușeri

Membrii Consiliului

1. Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism

 • Menyhárt-Csegzi Botond
 • Cseh András-János
 • Mateş Dorin
 • Albert Levente Zsombor
 • Balázs Mihály

2. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială protecţia copilului

 • Kovács Tibor
 • Roşu Cristian Mihail
 • Magyarosi Győző

3. Comisia juridică şi de disciplină protecţia mediului şi turism

 • Koncz Csaba
 • Szfarli László
 • Csipán Atila
 • Nagy Kalman
 • Tocaci Kabai Dan Florin