Bălăușeri

Personal

Cabinetul Primarului
Primar: Varga András Adorján
Administrator Public: Nagy Csilla
Consilier personal al primarului: Barabás István Levente
Viceprimar: Magyarosi Győző

Secretar general: Báthori István

Biroul agricol cadastru urbanism și transport local
Șef birou: Pálfi Dalma Blanka
Inginer agronom: Lókodi István
Inspector asistent: Sagyebó István
Referent agricol: Biró Erika
Conducător auto: Máté Mihály Attila
Conducător auto: László Zoltán
Conducător auto: Gergely Zoltán

Biroul financiar contabil resurse umane și achiziții publice
Șef birou: Mihály Mónika
Inspector fiscal: Szilágyi Boróka Julianna
Expert achizții publice: Szabó Attila
Agent fiscal: Farkas Judit-Éva
Casier: Kiss Margit,
Casier: Turi Cristiana Diana
Bibliotecar: Szőcs Enikő

Compartiment stare civilă
Inspector stare civilă: Báthori Zsuzsanna

Compartiment asistență socială
Asistent social: Borzási Erzsébet Borbála

Compartiment Registratură relații cu publicul și arhivă
Referent asistent: Bartalus Adrienn

Compartiment Poliția Locală
Ciută Marius Ioan – Polițist Local
Dudaș Emil – Polițist Local
Máté Attila – Polițist Local
Lokodi István – Polițist Local
Koncz Csaba – Polițist Local

Șef S.V.S.U : Máté Domokos
Conducător auto: Páll Attila

Compartiment administrativ:
Guard: Barabás Annamária
Muncitor: Szász Sándor
Muncitor: Iștfan Ioan
Muncitor: Biró György