Bălăușeri

Asistent social

Documente necesare pentru ajutorul social:

 • Copii buletine
 • Copii certificate de naștere
 • Copie certificat de căsătorie (după caz)
 • Cupon alocație de stat
 • Adeverință de la finanțe
 • Adeverință de la forțele de muncă
 • Adeverință din registrul agricol
 • Cerere tip

Documente necesare pentru alocația de susținere a familiei:

 • Copii buletine
 • Copii certificate de naștere
 • Copie certificat de căsătorie (după caz)
 • Cupon alocație de stat
 • Adeverință de la finanțe sau adeverință de la locul de muncă
 • Adeverință de la școală pentru copii
 • Adeverință din registrul agricol
 • Cerere tip

Informații și acte necesare pentru concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului: