Bălăușeri

Economie

Cea mai importantă ramură economică în comună este agricultura. În câteva gospodării în comună oamenii se ocupă de horticultură, floricultură și de agricultură. În comună sunt apicultori și crescători de animale. În prezent în comună efectivul de animale este următoarul: 632 bovine, 1857 porcine, 8194 ovine și caprine, 12825 păsări și 134 cabaline.

Pe lângă agricultură sunt și alte ramuri economice în comună: alimentație publică, pivnițe, ateliere de tâmplărie. Cea mai mare societate în comună este Brutăria ELDI din Agrișteu, care din 1996 face pâine proaspătă și produse de patiserie.

Lista agenţilor economici de pe raza comunei o puteți vizualiza AICI.