Bălăușeri

Registru agricol

Atribuţiile biroului:

  • Intocmeste si tine la zi registrul agricol, pe suport de hartie si in format electronic, potrivit Ordonantei Guvernului nr.28/2008, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotarare a guvernulu, pe sate
  • Inscrierea datelor cu privire la gospodariile populatiei si la societatile/asociatile agricole, precum si la orice alte persoane fizice si/sau juridice care au teren in proprietate/folosinta si/sau animale.
  • Organizeaza si actualizeaza evidenta centralizata pe comuna privind numarul de gospodarii ale populatiei, de cladiri utilizate ca locuinta si constructii anexe, de mijloace de transport cu tractiune mecanica si/sau animala, precum si de utilaje si instalatii pentru agricultura.
  • Organizeaza si tine evidenta modului de folosinta a terenurilor, suprafetelor cultivate cu principalele culturi, numarul de pomi fructiferi, pe specii.
  • Organizeaza si tine evidenta efectivelor de animale, pe specii si categorii, la inceputul fiecarui an, precum si evolutia anuala a acestor efective.
  • Ia masurile necesare pentru asigurarea impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii registrului agricol, precum si pentru furnizarea de date din registru, cu respectarea prevederilor legale.
  • Demareaza lucrarile necesare pentru eliberarea titlului de proprietate
  • Masuratori topografice