Bălăușeri

Confesiuni

Cea mai însemnată religie în comună este cea reformată.

Biserica reformată din Chendu MicBiserica reformată din Chendu Mic
Biserica reformată din Chendu MareBiserica reformată din Chendu Mare

Biserica reformată din  Chendu-Mare a fost construită în a doua jumătate din secolul al XIV-lea. La început și locuitorii satului Chendu-Mic mergeau la biserica din Chendu-Mare, dar din anul 1761 a devenit independentă și în anul 1784 și-au construit biserică.

Biserica reformată din Bălăușeri a fost construită în anul 1976. În satul Bălăușeri pe lângă religia reformată mai apare și religia romano-catolică, ortodoxă și religii neoprotestante.

Biserica reformată din Agrișteu are 800 de ani și a fost declarată monument istoric.

 

Biserica reformată din AgrișteuBiserica reformată din Agrișteu
Biserica reformată din BălăușeriBiserica reformată din Bălăușeri

În satul Dumitreni religia dominatoare este cea romano-catolică. Biserica a fost contruită în Evul Mediu în stil romană. În 1722 au luat înapoi biserica pierdută.

Biserica romano-catolică din Agrișteu a fost  în 1785, în locul căruia au ridicat în 1839 biserica actuală.

Biserica evangelică din Filitelnic  a fost construită în secolul XV-XVIII. În prezent se află într-o stare foarte ruinată deoarece s-a diminuat populația satului și au rămas foarte puțin locuitori evangelici.

 

Biserica catolică din DumitreniBiserica catolică din Dumitreni
Biserica evanghelică din FilitelnicBiserica evanghelică din Filitelnic
Biserica catolică din AgrișteuBiserica catolică din Agrișteu
Biserica ortodoxă din AgrișteuBiserica ortodoxă din Agrișteu